İletişim Formu
<% strName = Replace(Request.Form("name"), "'", "''") strEmail = Replace(Request.Form("mail"), "'", "''") strPhone = Replace(Request.Form("phone"), "'", "''") strMessage = Replace(Request.Form("message"), "'", "''") strFirma = Replace(Request.Form("firma"), "'", "''") strKonu = Replace(Request.Form("konu"), "'", "''") strMode = Replace(Request.Form("MODE"), "'", "''") '----function that removes html tags----------- Function RemoveHTML( strText ) Dim RegEx Set RegEx = New RegExp RegEx.Pattern = "<[^>]*>" RegEx.Global = True RemoveHTML = RegEx.Replace(strText, "") End Function '--------------------------------------------- IF strMode = "FORMSND" THEN strMessage = RemoveHTML(strMessage) strKonu = RemoveHTML(strKonu) strFirma = RemoveHTML(strFirma) strEmail = RemoveHTML(strEmail) strName = RemoveHTML(strName) On Error Resume Next Const cdoSendUsingMethod = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing" Const cdoSendUsingPort = 2 Const cdoSMTPServer = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver" Const cdoSMTPServerPort = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport" Const cdoSMTPConnectionTimeout = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout" Const cdoSMTPAuthenticate = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate" Const cdoBasic = 1 Const cdoSendUserName = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername" Const cdoSendPassword = _ "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword" Dim objConfig ' As CDO.Configuration Dim objMessage ' As CDO.Message Dim Fields ' As ADODB.Fields ' Get a handle on the config object and it's fields Set objConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration") Set Fields = objConfig.Fields ' Set config fields we care about With Fields .Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort .Item(cdoSMTPServer) = "mail.korkmazplastik.net" .Item(cdoSMTPServerPort) = 587 .Item(cdoSMTPConnectionTimeout) = 10 .Item(cdoSMTPAuthenticate) = cdoBasic .Item(cdoSendUserName) = "info@korkmazplastik.net" .Item(cdoSendPassword) = "korkmaz2012" .Update End With Set objMessage = Server.CreateObject("CDO.Message") Set objMessage.Configuration = objConfig strBody = strMessage With objMessage .To = "info@korkmazplastik.net" .From = "info@korkmazplastik.net" .Subject = strKonu & " - " & strFirma .HtmlBody = strBody .Send End With Set Fields = Nothing Set objMessage = Nothing Set objConfig = Nothing If Err = 0 Then Response.Write("Mesajınız başarıyla iletildi.

En kısa sürede size konu hakkında geri döneceğiz.
İlginiz için teşekkür ederiz...") 'if there the message is sent return 1 to flash Response.write("

Ana sayfaya dönmek için tıklayın") Else Response.Write("Mesaj gönderilirken bir hata oluştu.

Lütfen geri dönerek girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz. ") 'otherwise return 0 Response.write("

Geri dönmek için tıklayın") End If ELSE %>
<% END IF %>
 
 

Adres: Bostancı Yolu cd. Edep sk. No:19 Yukarı Dudullu/ Ümraniye
Tel - Faks: 0216 365 20 44 - Eposta : info@korkmazplastik.net

DBH